Chľaba – pozemky 1170/23

Chľaba – pozemky 1170/23 Stará cena: 14 600,- eur Nová cena: 9 900,- eur Predaj – druh pozemku – vinica, orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porasť – pozemky sú mimo zastavaného územia obce – celková výmera pozemkov 13 583 m2 rôznych parciel: orná pôda – 4832,75 m2, vinica – 533 m2, lesný pozemok – […]

Vyškovce nad Ipľom – vinica  273/3/23

Vyškovce nad Ipľom – vinica  273/3/23 Stará cena: 17 000,- eur Nová cena: 15 000,- eur Predaj – druh pozemku – vinica – pozemok je mimo zastavaného územia obce – vo výmere 3 153  m2 (rôznych parciel) Foto ilustračné Pre viac informácií volajte +421 918 454 525, +421 905 522 389 alebo na wiwagroup1@gmail.com alebo […]