Pečovská Nová Ves – orná pôda 1440/22

Pečovská Nová Ves – orná pôda 1440/22 PREDAJ Stará cena: 104 611,-eur Nová cena: 69 400,-eur – pozemok sa nachádza mimo zastavanom území obce Pečovská Nová Ves – zapísaná je ako orná pôda – celková výmera pozemku je 8050 m2 – parcely je možné odkúpiť aj samostatne. – parcela 1 – 4322 m2 (dĺžka 208 […]