Malá nad Hronom – orná pôda 1176/22

Malá nad Hronom – orná pôda 1176/22 Stará cena: 27 812,- eur Nová cena: 9 900,- eur PREDAJ – druh pozemku – orná pôda – pozemok mimo zastaveného územia obce – o výmere celkom 8304 m2 Pre viac informácií volajte +421 918 454 525, +421 905 522 389, +421 905 660 062, +421 947 930 […]