Chľaba – pozemky 1170/23

Chľaba – pozemky 1170/23

9900 €
Popis

Chľaba – pozemky 1170/23

Stará cena: 14 600,- eur

Nová cena: 9 900,- eur

Predaj

 

– druh pozemku – vinica, orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porasť

– pozemky sú mimo zastavaného územia obce

– pozemky sú v podielovom spoluvlastníctve podiel 1/78 z celku

– celková výmera pozemkov 13 583 m2 rôznych parciel:

orná pôda – 4832,75 m2,

vinica – 533 m2,

lesný pozemok – 7 612,39 m2,

trvalý trávny porasť – 495,87 m2,

ostatná plocha – 108,91 m2

 

Foto ilustračné

Pre viac informácií volajte +421 918 454 525, +421 905 522 389 alebo na wiwagroup1@gmail.com alebo na www.wiwagroup.sk

Podrobnosti:
Mimo zastavaného územia
Prehľad

Ponuka: 123456 Eur

12. mája 2023

Pridať ponuku
Kontaktujte nás