Chľaba – pozemky 1170/23

Chľaba – pozemky 1170/23 Stará cena: 14 600,- eur Nová cena: 9 900,- eur Predaj   – druh pozemku – vinica, orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porasť – pozemky sú mimo zastavaného územia obce – pozemky sú v podielovom spoluvlastníctve podiel 1/78 z celku – celková výmera pozemkov 13 583 m2 rôznych parciel: orná […]

Kováčovo (obec Chľaba k.ú. Chľaba) – na predaj  pozemok

Kováčovo (obec Chľaba k.ú. Chľaba) – na predaj  pozemok 118/444/23 Cena:   17.490 Eur   Ponúkame Vám na predaj rekreačný pozemok k.ú. Chľaba (Kováčovo). Druh pozemku: orná pôda, vinica, trvalý trávny porast. Celková výmera pozemku je 1166 m2. IS:  elektrický stĺp a voda sú pred vstupom na pozemok. Výborná dostupnosť do kúpeľného mesta Štúrovo – 14km. […]

Malá nad Hronom – orná pôda 1176/22

Malá nad Hronom – orná pôda 1176/22 Stará cena: 27 812,- eur Nová cena: 9 900,- eur PREDAJ – druh pozemku – orná pôda – pozemok mimo zastaveného územia obce – o výmere celkom 8304 m2 Pre viac informácií volajte +421 918 454 525, +421 905 522 389, +421 905 660 062, +421 947 930 […]

Pečovská Nová Ves – orná pôda 1440/22

Pečovská Nová Ves – orná pôda 1440/22 PREDAJ Stará cena: 104 611,-eur Nová cena: 69 400,-eur – pozemok sa nachádza mimo zastavanom území obce Pečovská Nová Ves – zapísaná je ako orná pôda – celková výmera pozemku je 8050 m2 – parcely je možné odkúpiť aj samostatne. – parcela 1 – 4322 m2 (dĺžka 208 […]