Chľaba – pozemky 1170/23

Chľaba – pozemky 1170/23 Stará cena: 14 600,- eur Nová cena: 9 900,- eur Predaj – druh pozemku – vinica, orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porasť – pozemky sú mimo zastavaného územia obce – celková výmera pozemkov 13 583 m2 rôznych parciel: orná pôda – 4832,75 m2, vinica – 533 m2, lesný pozemok – […]